Digitale panoramische tandheelkundige röntgenfoto :